Szkolenia i kursy

KURSY DLA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI I PRZEWOŻĄCYMI WARTOŚCI PIENIĘŻNE

CEL SZKOLENIA Przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe, a także przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni. Kurs przygotowuje do prawidłowego wykonywania zadań służbowych w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie skierowane jest do konwojentów i kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych oraz pojazdów specjalnych (bankowozów), instytucji finansowych posiadających wewnętrzne służby ochrony.

Program kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne obejmuje:

1.  Podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych.

2.  Przepisy ruchu drogowego.

3.  Problematyka wypadków drogowych i psychologii transportu

4. Jazda w warunkach specjalnych.

Szkolenie zakończone jest sprawdzeniem poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej.

Szkolenie przeprowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Odbywa się w ciągu dwóch dni w Bydgoszczy. Pierwszego dnia  przeprowadzana jest część teoretyczna, natomiast drugiego część praktyczna i egzamin.

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne niezbędne są badania lekarskie i psychologiczne, które oferujemy w promocyjnej cenie.

Kursy są obowiązkowe: od dnia 19 stycznia 2013 dla Zespołów ratownictwa medycznego, górskiego, wodnego, chemicznego, innych jednostek używanych w związku z ratowaniem życia lub zdrowia, Straży miejskiej lub gminnej, Służby Parku Narodowego od dnia 4 stycznia 2016 dla Policji, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, kontroli skarbowej

Ilość godzin kursu: 6 zajęcia teoretyczne, 8 zajęcia praktyczne, Cena: 1100 zł brutto (cena z badaniem psychologicznym i lekarskim)

Ryzyko na drodze

CEL SZKOLENIA Rozwijanie zdolności panowania nad pojazdem i kształtowania prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach takich jak: poślizg, gwałtowne hamowanie, nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy oraz innych niekorzystnych warunków na drodze np. deszcz, śnieg, w których często od umiejętności kierowcy zależy bezpieczeństwo jego oraz innych uczestników ruchu drogowego.
 • 1. Slalom (przygotowanie do jazdy, tor jazdy, praca rąk na kierownicy, technika obserwacji)
 • 2. Hamowanie awaryjne na płycie poślizgowej przy jeździe na wprost, praktyczne działanie ABS
 • 3. Ćwiczenia na płycie poślizgowej w kształcie pierścienia (opanowanie poślizgu).4. Czynności kontrolno- obsługowe pojazdu, pokaz montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych, wymiana koła jak i również bezpieczne przewożenie bagażu
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Techniki  Jazdy.
Ilość godzin szkolenia: 1 zajęcia teoretyczne, 3 zajęcia praktyczne,   Cena: 350 zł brutto.

Test nawyków

CEL KURSU Pokazanie kursantowi złych nawyków w prowadzeniu pojazdu. Dzięki szkoleniu kursant dowie się jak je wyeliminować. PRZEBIEG SZKOLENIA Osoba szkolona prowadzi pojazd własnym stylem jazdy. Instruktor obserwuje i analizuje technikę jazdy rejestrując między innymi

 • prędkość – zużycie paliwa
 •  przejechany dystans
 •  inne elementy mające wpływ na ekonomię i bezpieczeństwo jazdy.

Po przeprowadzeniu testu nawyków przeprowadzamy test korzyści, w którym przejazd odbywa się na zasadzie ekonomicznej i bezpiecznej jazdy, jak też wskazówek instruktora. W tej części notowane są też wyniki osiągnięte przez osobę szkoloną. Następuje tu również konfrontacja zdobytej wiedzy z drogową rzeczywistością, przyzwyczajeniami i umiejętnościami kierowcy.

Ilość godzin kursu: 5 (zajęcia praktyczne w ruchu miejskim oraz terenie niezabudowanym – omówienie sposobu jazdy), Cena: 350 zł brutto (zajęcia prowadzone na pojazdach Instytutu).

 

Szkolenie Oszczędnie i Bezpiecznie

Część pierwsza: OSZCZĘDNIE

CEL SZKOLENIA Dzięki nowatorskim technikom użytkowania samochodu , możemy przetestować rozwiązania techniczne służące ekologii stosowane w nowoczesnych samochodach. Można też zbalansować powszechne nawyki kierowania pojazdem a nowoczesne systemy wspierania kierowcy. Podstawowe zasady oszczędnej jazdy:

 • wpływ techniki jazdy na zużycie paliwa i inne elementy eksploatacyjne pojazdu.
 • wpływ innych czynników na zużycie paliwa np. kąta pochylenia drogi. Taktyka i technika oszczędnej jazdy w różnych warunkach ruchu drogowego.
 • technika pokonywania zakrętów – jazda w terenach górzystych i pagórkowatych.
 • jazda w ruchu miejskim
 • jazda poza obszarem zabudowanym Korzyści wynikające z oszczędnej jazdy.
 1. Ekonomiczne: ograniczenie zużycia paliwa, elementów technicznych pojazdu, minimalizacja kosztów eksploatacyjnych
 2. Ekologiczne: ograniczenie emisji spalin do środowiska naturalnego (w tym CO2), zmniejszenie natężenia hałasu i ciepła generowanych do środowiska.
 3. Indywidualne: Podwyższenie sprawności u kierującego.

Część druga: BEZPIECZNIE

CEL SZKOLENIA Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach należy zmniejszyć ryzyko występowania wypadków. Główną przyczyną zdarzeń na drogach jest niestety nadmierna prędkość i brawura jak również nietrzeźwi kierowcy. Kierujący, który chce poruszać się oszczędnie będzie również kontrolował prędkość, a więc ryzyko wystąpienia wypadku też się zmniejszy. Zmniejszenie prędkości to również ograniczenie kosztów napraw powypadkowych jeśli takie powstaną. Dzięki bezpiecznej jeździe wzrasta osobista odpowiedzialność za wsółtworzenie kultury na drogach. Podczas przeprowadzanych szkoleń nasi instruktorzy starają się pokazać jak jeździć bezpiecznie, efektywnie i co robić, aby zminimalizować ryzyko wypadku lub kolizji. Szkolenie odbywa się w ruchu miejskim i poza obszarem zabudowanym, na samochodzie uczestnika szkolenia.

Ilość godzin kursu:  5 (w tym 1h zajęć teoretycznych, na których omawiane są zagadnienia oszczędnej i bezpiecznej jazdy), Cena szkolenia: 350 zł brutto.

PROGRAM BEZPIECZNA RODZINA

CEL SZKOLENIA Program bezpieczna rodzina obejmuje szkolenie dla całej rodziny i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas podróży. Szkolenie obejmuje kurs podstawowy dla mamy i taty zajęcia edukacyjno-rozrywkowe z nagrodami dla najmłodszych. Nasi instruktorzy techniki jazdy przedstawią i omówią zagadnienia związane:

 • z montażem fotelików i bezpiecznym przewożeniem dzieci.
 • zabezpieczeniem i bezpiecznym przewożeniem bagażu podczas podróży
 • pierwsza pomoc dzieciom
 • czynności kontrolno-obsługowe, zmiana koła itp.

Ilość godzin szkolenia:  6 (1 zajęcia teoretyczne, 5 zajęcia praktyczne), Cena szkolenia:  500 zł brutto (dla rodziny na własnym aucie) lub 650 zł brutto (dla rodziny na pojeździe instytutu).

Powrót za kierownice

CEL SZKOLENIA Przypomnienie zasad poruszania się autem w ruchu miejskim dla osób, które mają prawo jazdy, lecz nie praktykują a chciałyby wrócić na drogi w roli kierowcy. Kurs ma za zadanie przełamać strach i bariery związane z ponownym powrotem za kierownicę.

ELEMENTY SZKOLENIA: Zajęcia prowadzone są w dwóch wymiarach czasowych 5 godzinnym oraz 10 godzinnym. Celem szkolenia-kursu jest przypomnienie zasad poruszania się autem w ruchu miejskim dla osób, które mają prawo jazdy lecz nie praktykują a chciałyby wrócić na drogi w roli kierowcy. Kurs ma za zadanie przełamać strach i bariery związane z ponownym powrotem za kierownicę.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego licencjonowanego instruktora i prowadzone są na pojazdach Instytutu. Ilość godzin szkolenia: 5, Cena szkolenia: 487 zł brutto, Ilość godzin szkolenia: 10, Cena szkolenia: 827 zł brutto. 

Szkolenie bezpieczna zima (zima jest ok!) - szkolenie indywidualne i dla grup zorganizowanych

CEL KURSU Rozwijanie zdolności panowania nad pojazdem i kształcenie prawidłowych reakcji za kierownicą w sytuacjach ekstremalnych: poślizg, gwałtowne hamowanie, nieoczekiwana zmiana kierunku jazdy oraz innych niekorzystnych warunków na drodze (deszcz, śnieg), w których często od umiejętności kierowcy zależy bezpieczeństwo jego oraz innych uczestników ruchu drogowego

 • 1. Slalom(przygotowanie do jazdy, tor jazdy, praca rąk na kierownicy, technika obserwacji)
 • 2. Hamowanie awaryjne na płycie poślizgowej przy jeździe na wprost, praktyczne działanie ABS
 • 3. Ćwiczenia na płycie poślizgowej w kształcie pierścienia (opanowanie poślizgu).
 • 4. Czynności kontrolno- obsługowe pojazdu, pokaz montażu łańcuchów przeciwpoślizgowych, wymiana koła jak i również bezpieczne przewożenie bagażu.

Ilość godzin szkolenia: 6 (1 zajęcia teoretyczne, 5 zajęcia praktyczne na ODTJ) Zajęcia trwają 6h, Cena szkolenia: 250 zł brutto (na własnym samochodzie), 350 zł brutto  (na samochodzie Instytutu). 

Szkolenie podnoszące umiejętności kierowania pojazdem dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych oraz innych osób na co dzień korzystających z pojazdów służbowych.  Kierowcy samochodów służbowych, którzy przejeżdżają miesięcznie po kilka tysięcy kilometrów to grupa  szczególnie narażona na wypadki drogowe. Statystyki pokazują, że co druga osoba uczestnicząca w wypadku była w pracy.

CEL SZKOLENIA Wykształcenie prawidłowych odruchów i zachowań na drodze w sytuacjach,  w których kierowca musi podjąć natychmiastową decyzję. Bezpieczeństwo kierującego oraz innych uczestników ruchu uzależnione jest od szybkiej  i właściwej reakcji. Bardzo ważną częścią szkolenia jest nauka przewidywania niebezpiecznych sytuacji na drodze, poprzez ciągłą obserwację. Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do eliminacji złych nawyków  a także i  zagrożeń związanych z prowadzeniem samochodu.

Ilość godzin  szkolenia: 1 zajęcia teoretyczne, 3 zajęcia praktyczne. Cena 350 zł brutto Zajęcia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Techniki  Jazdy 


OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe

CEL SZKOLENIA Zdobycie przez kursanta wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych i przygotowanie do uzyskania uprawnień kategorii II WJO. Doświadczona kadra i  bogata baza dydaktyczna sprawiają, że perfekcyjnie przygotowujemy naszych słuchaczy do sprawdzenia ich kwalifikacji przed Urzędem Dozoru Technicznego.

PRZEBIEG SZKOLENIA Czas trwania kursu 5 dni + plac manewrowy. Szkolenie realizujemy zgodnie z certyfikowanym programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.  Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są  w Pile przy ul. Wojska Polskiego 43. WYMAGANIA  – ukończone 18 lat ? wykształcenie co najmniej podstawowe ? zaświadczenie lekarskie

PO SZKOLENIU  – egzamin wewnętrzny w formie testu. Jego zdanie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu, ? egzamin państwowy przed komisją UDT ? płatny 152 zł. Kursanci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne UDT. Uprawnienia honorowane są w krajach Unii Europejskiej.

Liczba godzin kursu – 59 (bez wymiany butli) Cena 340 zł

Liczba godzin kursu 67 (z wymianą butli) Cena 390 zł

Zapraszamy!

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO - szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe

CEL SZKOLENIA Szkolenie realizujemy zgodnie z programem Instytutu Transportu Samochodowego. Pośredniczymy w zgłoszeniu Państwa na egzamin w wybranym miejscu i terminie. Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego jest dokumentem niezbędnym do uzyskania Licencji Transportowej. W każdej firmie (transport powyżej 3,5t) jest niezbędna osoba z takim certyfikatem. Celem realizowanego przez nas kursu jest zdobycie przez Państwa niezbędnej wiedzy by stać się certyfikowanym specjalistą w Waszej firmie lub firmie pracodawcy. Solidnie realizowane szkolenie, kadra o wysokich kwalifikacjach i ogromnym doświadczeniu oraz bogata baza dydaktyczna sprawiają, że rzetelnie przygotowujemy naszych Słuchaczy do sprawdzenia ich kwalifikacji przed komisją Instytutu Transportu Drogowego. PRZEBIEG SZKOLENIA Szkolenie realizujemy zgodnie z certyfikowanym programem szkolenia. Program liczy około 60 godzin zajęć, prowadzonych w nowoczesnej, multimedialnej i klimatyzowanej sali wykładowej w siedzibie SPH Credo w Pile. WYMAGANIA Osoba uczestnicząca w szkoleniu musi mieć ukończone minimum 18 lat i posiadać co najmniej zawodowe wykształcenie. Liczba godzin kursu – 60, Cena: 1100 zł brutto