Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Trwa nabór. 
Zapraszamy na szkolenie którego celem przygotowanie do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania zadań służbowych w sytuacjach zagrożenia na drodze.

Celem kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie mu granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe, a także przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni. Kurs przygotowuje do prawidłowego wykonywania zadań służbowych w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie skierowane jest do konwojentów i kierowców pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych oraz pojazdów specjalnych (bankowozów), instytucji finansowych posiadających wewnętrzne służby ochrony.

Program kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne obejmuje:
1. Podstawy techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych.
2. Przepisy ruchu drogowego.
3. Problematyka wypadków drogowych i psychologii transportu
4. Jazda w warunkach specjalnych.
Szkolenie zakończone jest sprawdzeniem poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej.
Szkolenie przeprowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Odbywa się w ciągu dwóch dni: pierwszego dnia w Pile przeprowadzana jest część teoretyczna, natomiast część praktyczna i egzamin w Bydgoszczy.
Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.
Do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne niezbędne są badania lekarskie i psychologiczne, które oferujemy w promocyjnej cenie.

Ilość godzin kursu: 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.
Cena szkolenia 1030 zł