Instytut

Instytut Bezpiecznego Kierowcy to swoisty ?think tank? dziedziny szkolenia motoryzacyjnego. Naszymi podwalinami jest SPH CREDO Jacek Bogusławski o ugruntowanej, kilkunastoletniej pozycji biznesowej i społecznej w branży szkolenia kierowców oraz w dziedzinie wydawniczej, specjalizującej się w branży nauki jazdy, szkoleń zawodowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy realizacji programu Instytutu, do naszego zespołu dołączyła Auto Szkoła Extreme prowadzona przez Natalie Bobrowską ? certyfikowanego instruktora techniki jazdy z licencją kierowcy wyścigowego.

Nasz Instytut posiada bardzo bogate, eksperckie zaplecze szkoleniowców z nierzadko kilkunastoletnim doświadczeniem w szkoleniu kandydatów na kierowców, kierowców zawodowych czy rajdowych. Instytut jest ośrodkiem szkoleniowo-analitycznym. Prowadzimy działalność ekspercką, wydawniczą, edukacyjną i szkoleniową, specjalizując się w szkoleniach zawodowych dla branży transportu. Naszym stałym specjalistycznym miejscem ćwiczebnym jest ODTJ w Bydgoszczy oraz ODTJ Tomaszowo, ale ofertę realizujemy również na innych obiektach.

Nasze cele:

  • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do czego powołaliśmy Stowarzyszenie ?Świadomy-Bezpieczny?,
  • Szkolimy dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno z dziedziny BRD, jak i w kwestii szkoleń zawodowych szeroko rozumianej moto-branży,
  • Zajmujemy się działalnością wydawniczą i analityczną, promując poprzez ciągłe udoskonalenie form szkolenia kierowców (i ich propagowanie) i współpracujemy z setkami ośrodków w całej Polsce, wspieramy ich w działaniach wiedzą merytoryczną, doradczą oraz w formie ogromnej gamy naszych produktów.

pdf